• Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini koşulsuz sağlamak,
  • Çevre mevzuatlarını ve standartlara uygun ürün üretimini gerçekleştirmek,
  • Personeli, ürün ve iş güvenliği ve çevre bilincinin geliştirilmesi konuları ile ilgili eğitimler gerçekleştirmek,
  • Ürün ve proseslerin gerçekleştirilmesinde çevre mevzuatlarına uymak,
  • Çalışanların sağlık koşullarını ve çalışma ortamını koruyan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
  • İç ve dış paydaşlarımızla çevre bilincini geliştirmek,
  • Tedarikçilerle karşılıklı yarara dayalı uyum çerçevesinde, tesislerimizde yeni ürün grupları kazandırmak,
  • Kalite yönetiminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, üretim yöntemlerini geliştirerek zaman ve iş gücünden tasarruf etmek,
  • Kalite yönetim sistemlerinin tüm Şahin Kömür Ticaret A.Ş. çalışanlarınca benimsenerek uygulanmasını sağlamak.
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

TS 13809 - Paşa Kömür

TS 13809 - Paşa Kömür

TS 12055 - Şahkok Kömür

TS 12055 - Şahkok Kömür

TS 13809 - Şahyak Kömür

TS 13809 - Şahyak Kömür

TS 13809 - Şahkar Kömür

TS 13809 - Şahkar Kömür

EN ÜST